Σημαντική βελτίωση εξαγωγών και εμπορικού ελλείμματος στο α’ δίμηνο 2023 – Εξαγωγές: +25,0% | Εμπορικό Έλλειμμα: -27,2%Με σημαντική βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος ξεκίνησε το 2023 σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών για τους δύο πρώτους μήνες. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €1,8 δισ., δηλαδή 25,0%, ενώ οι εισαγωγές παρέμειναν στάσιμες, το οποίο οδήγησε στη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά €1,7 δισ., δηλαδή 27,2%. Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή 07.04.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.404,2 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2023 έναντι €3.672,8 εκατ. τον περασμένο Φεβρουάριο, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 19,9%, δηλαδή €731,4 εκατ. Αντίθετα, οι εισαγωγές για το μήνα Φεβρουάριο κινήθηκαν καθοδικά και από €7.008,4 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €6.662,1 εκατ. φέτος, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €346,3 εκατ., δηλαδή 4,9%. Με βάση τα ανωτέρω, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών ήταν ελλειμματικό κατά €2.257,9 εκατ., σημαντικά βελτιωμένο ωστόσο κατά €1.077,7 εκατ., δηλαδή 32,3% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2022.Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Φεβρουάριος 2022/2023
(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 23* Φεβ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 4.404,2 3.672,8 731,4 19,9%
Εισαγωγές 6.662,1 7.008,4 -346,3 -4,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.257,9 -3.335,6 1.077,7 -32,3%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤΑφαιρώντας τα πετρελαιοειδή από την ανάλυση, οι μεταβολές παραμένουν ως έχουν για τον Φεβρουάριο του 2023. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €170,3 εκατ., δηλαδή 6,2% και ανήλθαν σε €2.895,8 εκατ., ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €71,3 εκατ., δηλαδή 1,5% και ανήλθαν σε €4.682,8 εκατ. Η αξία του εμπορικού ελλείμματος διαμορφώθηκε σε €1.787,0 εκατ., κατά €241,6 εκατ., δηλαδή 11,9% βελτιωμένη.Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Φεβρουάριος 2022/2023
(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 23* Φεβ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 2.895,8 2.725,5 170,3 6,2%
Εισαγωγές 4.682,8 4.754,1 -71,3 -1,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.787,0 -2.028,6 241,6 -11,9%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤΣε ό,τι αφορά στο α’ δίμηνο του τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές ξεπέρασαν ήδη τα €8,5 δισ. και διαμορφώθηκαν σε €8.875,5 εκατ., αυξημένες κατά €1.775,8 εκατ. (δηλαδή 25,0%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Οι εισαγωγές κινήθηκαν σε ίδια επίπεδα με πέρυσι και συγκεκριμένα σε €13.509,8 εκατ., με την αύξησή τους να ανέρχεται σε μόλις €46,0 εκατ. (δηλαδή 0,3%), ενώ το εμπορικό έλλειμμα από €6.364,1 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκε σε €4.634,3 εκατ. φέτος. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €5.792,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 11,9%, δηλαδή €614,1 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €9.348,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1%, δηλαδή €99,0 εκατ.Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2023
(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Φεβ 23* Ιαν-Φεβ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 8.875,5 7.099,7 1.775,8 25,0%
Εισαγωγές 13.509,8 13.463,8 46,0 0,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο -4.634,3 -6.364,1 1.729,8 -27,2%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤΗ ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολό τους διαμορφώθηκε από την ιδιαίτερα θετική πορεία σχεδόν όλων των επιμέρους κλάδων συγκριτικά με το 2022. Αναλυτικά, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών (€20,2 εκατ., δηλαδή 1,7%), τροφίμων (€98,7 εκατ., δηλαδή 9,6%), χημικών (€164,1 εκατ., δηλαδή 17,7%), μηχανημάτων και οχημάτων (€51,8 εκατ., δηλαδή 7,2%), διάφορων βιομηχανικών (€78,9 εκατ., δηλαδή 16,0%), λιπών και ελαίων (€273,7 εκατ., δηλαδή 205,0%) και ποτών και καπνών (€40,4 εκατ., δηλαδή 28,4%). Αντίθετα, μείωση σημείωσαν οι εξαγωγές πρώτων υλών (€39,9 εκατ., δηλαδή 11,2%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€22,3 εκατ., δηλαδή 19,7%).Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2023
(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Φεβ 23* Ιαν-Φεβ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 3.109,4 1.970,5 1.138,9 57,8%
Βιομηχανικά 1.201,9 1.181,7 20,2 1,7%
Τρόφιμα 1.130,0 1.031,3 98,7 9,6%
Χημικά 1.088,9 924,8 164,1 17,7%
Μηχ/τα-Οχήματα 776,2 724,4 51,8 7,2%
Διάφ. Βιομηχανικά 572,1 493,2 78,9 16,0%
Λίπη-Έλαια 407,2 133,5 273,7 205,0%
Πρώτες Ύλες 316,1 356,0 -39,9 -11,2%
Ποτά-Καπνά 182,6 142,2 40,4 28,4%
Μη ταξινομημένα 91,1 113,4 -22,3 -19,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 5.766,1 5.100,7 665,4 13,0%
Σύνολο** 8.875,5 7.071,2 1.804,3 25,5%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδοΠίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Φεβρουάριος 2022/2023
(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 23* Φεβ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 1.519,9 963,5 556,4 57,7%
Βιομηχανικά 611,0 637,7 -26,7 -4,2%
Τρόφιμα 569,0 530,4 38,6 7,3%
Χημικά 531,4 474,9 56,5 11,9%
Μηχ/τα-Οχήματα 404,1 381,4 22,7 6,0%
Διαφ. Βιομηχανικά 291,3 269,9 21,4 7,9%
Λίπη-Έλαια 189,3 70,7 118,6 167,8%
Πρώτες Ύλες 159,3 178,0 -18,7 -10,5%
Ποτά-Καπνά 87,6 73,3 14,3 19,5%
Μη ταξινομημένα 41,5 65,7 -24,2 -36,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.884,5 2.682,3 202,2 7,5%
Σύνολο** 4.404,4 3.645,8 758,6 20,8%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδοΓράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2023Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕΣε ό,τι αφορά στους προορισμούς όπου απεστάλησαν τα ελληνικά αγαθά, τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών και συγκεκριμένα το 57,7%, ενώ οι Τρίτες Χώρες απορρόφησαν το 42,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 67,2% για την ΕΕ (27) και σε 32,8% για τις Τρίτες Χώρες.

Comments

Popular Posts